Jak motywować swoich pracowników

Różnica między zmotywowanym a niezmotywowanym pracownikiem może skutkować ulepszeniem zadania sto razy lub więcej! Tak więc teoretycznie wysoce zmotywowany pracownik może wyprodukować lub pomóc poprowadzić niezmotywowanego pracownika sto lub więcej razy. To odpowiada na pytanie, dlaczego niektóre firmy radzą sobie znacznie lepiej niż podobne firmy z dokładnie tymi samymi zasobami.

Motywacja jako klucz do suckesu

Od najdawniejszych czasów przywódcy dostrzegali siłę motywacji. Motywacja może radykalnie zwiększyć produkcję w fabrykach i ogólnie w miejscu pracy. Motywacja może wygrywać wojny, będąc czynnikiem przyczyniającym się do nierównych zwycięstw na polach bitew. Motywacja może sprawić, że nudni, słabi uczniowie staną się najlepszymi wykonawcami w swojej klasie.

Duże firmy nieustannie poszukują sposobów na motywowanie swoich pracowników. Szczególnie jeśli chodzi o pracę online i zdalne wykonywanie obowiązków. A o coraz większych możliwościach pracy zdalnej przeczytamy na portalu www.nagieldzie.pl w dziale praca online. Właśnie dlatego firmy wydają i inwestują ogromne pieniądze, szukając sposobów na stawianie wyzwań i motywację swoich pracowników

Ludzie, którzy mają dar motywowania innych ludzi, są rzadkością. Ludzie, którzy posiadają moc motywowania, sami często są wysoce zmotywowanymi jednostkami. Ale na szczęście dla wszystkich, w głębi duszy, przeciętny człowiek ma zdolność motywowania innych ludzi i pomagania im w dokonywaniu cudów.

A więc jak motywować pracowników?

Nie ma magicznej formuły motywowania innych ludzi. Motywowanie jednostki jest bardzo proste. Sam akt pochwalenia pracownika lub podwładnego za jego małe osiągnięcie z pewnością sprawi, że poczuje się lepiej. Powoduje to wzrost indywidualnej wydajności i produktywności.

Chwal go bardziej i oczekuj, że poprawi się skokowo. Oczywiście możesz zastosować tę technikę motywowania również na innych osobach, nie tylko na pracownikach lub podwładnych. Możesz stworzyć motywującą atmosferę dla swoich dzieci (aby lepiej radziły sobie w szkole lub by lepiej się zachowywały), dla swojego partnera życiowego lub dla partnerów biznesowych i handlowych (aby pomóc im generować większą sprzedaż).
Jedną z osobliwości ludzkiego charakteru jest jego skrajna podatność na siły zewnętrzne. Przeciętny człowiek czuje się dobrze ze sobą, kiedy jest doceniany, podziwiany lub chwalony.

Osobiste dobre samopoczucie jest podyktowane równowagą pozytywnych i negatywnych sił. Im większe są siły pozytywne nad siłami negatywnymi, tym lepsze jest poczucie dobrostanu jednostki i poczucie własnej wartości.
Możesz zacząć zmieniać ludzkie życie już dziś. Pogratuluj podwładnemu dobrze wykonanej pracy. Pochwal swoją żonę za pyszne ciasto, które upiekła. Chwal swoje dziecko za obrazek, który właśnie nabazgrało. Gratulacje za przeczytanie tego artykułu do końca – właśnie ukończyłeś pierwszy krok w nauce motywowania innych ludzi! Nie czujesz się już lepiej?!