Znaczenie rozwijania umiejętności empatii w życiu człowieka

Postawienie się w sytuacji drugiej osoby jest podstawowym aspektem dobrego samopoczucia. Tak naprawdę to dzięki tej umiejętności jesteśmy w stanie zrozumieć innych i odnieść się do nich w zadowalający sposób. Pamiętaj, że brak tej umiejętności może mieć poważne konsekwencje (np. psychopatia lub inne problemy psychologiczne). Oto zestawienie głównych korzyści z empatii.

Poprawia komunikację

Potrafiąc słuchać i rozumieć otaczających nas ludzi, jesteśmy w stanie odnosić się do nich w sposób bardziej płynny i szczery, co niewątpliwie poprawia komunikację i zwiększa wzajemne zaufanie.

Zwiększa emocjonalne zadowolenie

Osoba posiadająca umiejętności empatyczne wie, jak stworzyć odpowiedni klimat emocjonalny. Potrafi sprawić, że ludzie wokół takiej osoby czują się komfortowo. Jeśli uda nam się osiągnąć taką atmosferę, wzrasta wzajemne zaufanie i pozytywne uczucia.

Rozwija charyzmę

Ludzie z charyzmą i urokiem osobistym to osoby, które potrafią połączyć się emocjonalnie i afektywnie z otoczeniem. Możesz rozwinąć tę umiejętność, ucząc się być aktywnym słuchaczem.

Oznacza to, że nie powinieneś myśleć o tym, jak sam zachowałbyś się w sytuacji, o której opowiadasz, ale że powinieneś czuć, myśleć i zachowywać się jak druga osoba.

Zmniejsza agresywność

W zdecydowanej większości przypadków agresja czy przemoc wynika z głębokiego braku wiedzy, jaką mamy o innych. Musimy zrozumieć, że każda osoba ma specyficzne zainteresowania i potrzeby, które często różnią się od naszych własnych. To właśnie w tym momencie musimy uwolnić nasze umysły i zaakceptować fakt, że istnieje wiele różnych perspektyw na tę samą kwestię lub problem.

Poprawia relacje z najbliższymi

Oczywiste jest, że rozwijając dobre umiejętności empatyczne będziemy czuć się bardziej lubiani i szanowani przez naszych współpracowników, przyjaciół i rodzinę. To sprawi, że połączymy się z nimi w szczególny sposób, gdyż wszyscy będą wiedzieli, że w każdej chwili mogą na nas liczyć.

Zwiększą satysfakcje osobistą

Na koniec nie zapominaj, że rozumiejąc, szanując i pomagając innym, możemy zwiększyć swoją osobistą satysfakcję. Wzrośnie Twoja samoocena, zmniejszy się poziom stresu i niepokoju.

Empatia u dzieci

Jak dobrze wiecie, wczesna stymulacja zdolności poznawczych dzieci jest niezbędna do ich prawidłowego rozwoju. To samo dotyczy zdolności do empatii.

Najmłodsze dzieci muszą pokonać egocentryzm (typowy dla pierwszych etapów życia), aby zacząć identyfikować i rozumieć emocje występujące w ich otoczeniu. W ten sposób poczują się pewniej i będą mogły w pełni rozwinąć swój potencjał. Na tej stronie znajdziesz informacje, jak rozwijać empatię u dzieci.

Od trzeciego roku życia dzieci zaczynają mieć wyraźną świadomość siebie i zaczynają dostrzegać uczucia innych. Ich zapał do odkrywania otaczającego ich świata prowadzi również do badania i reagowania na otaczający ich świat.