Jednym z najczęstszych problemów związanych z pracą jest dziś stres. Najbardziej bezpośrednią konsekwencją stresu w pracy jest wzrost błędów w wykonywaniu zadań. Wytwarza się deficyt uwagi, który prowadzi do obniżenia wydajności i spadku poziomu motywacji.

Czym jest stres w pracy?

Stres związany z pracą jest konsekwencją różnych sytuacji, które występują w codziennym życiu zawodowym oraz różnych czynników, które wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

O stresie zawodowym mówimy wtedy, gdy występuje rozbieżność między wymaganiami pracy a zasobami pracownika pozwalającymi na poradzenie sobie z nimi. Problem polega na tym, że nasz organizm ma ograniczone zasoby, co powoduje, że pracownik jest wyczerpany zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Stanowi to poważne zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia pracownika, a zatem wpływa na relacje rodzinne i emocjonalne. Wśród wielu przyczyn stresu związanego z pracą, wymienimy te najczęstsze i najbardziej bezpośrednio związane z tym problemem. Nie wiesz, jak sobie poradzić ze stresem w pracy? Podpowiadamy: https://goraco.pl/komfort-psychiczny-a-stresujaca-praca-jak-sobie-poradzic

Przyczyny stresu związanego z pracą

 • Oczekiwania finansowe, niewystarczające wynagrodzenie
 • Naciski ze strony pracodawcy, mobbing lub molestowanie w pracy
 • Działania wysoce odpowiedzialne
 • konfliktowe role pracownika
 • Słaba motywacja
 • Konflikty między pracownikami lub pracodawcami
 • Nadmierne obciążenie pracą
 • Narażenie na stałe ryzyko fizyczne
 • Nadmierna ilość godzin pracy
 • Szybkie tempo pracy
 • Obawy o zwolnienie z pracy
 • Brak możliwości pogodzenia pracy z życiem prywatnym
 • Czynnik czasu: Często zdarza się również, że zadania muszą być wykonane w rekordowym czasie. Czasem dlatego, że nie organizujemy się dobrze i czas nas goni, a czasem dlatego, że są to pilne i natychmiastowe zadania, z którymi musimy jak najszybciej sobie poradzić.
 • Relacje z zespołem pracowniczym: gdy pojawiają się napięcia lub tarcia i pracujemy z osobami, które uważamy za nieetyczne w sposobie działania, pojawia się poczucie bezradności, przytłoczenia i zniechęcenia. Dzieje się tak również wtedy, gdy dostrzegamy w pracy pewien rodzaj mobbingu.

Skutki stresu związanego z pracą w miejscu pracy

 • Niska wydajność
 • Absencja (nieuzasadniona lub spowodowana chorobą)
 • Trudności w koncentracji i zapamiętywaniu
 • Dezorganizacja w pracy
 • Kolejnym objawem stresu związanego z pracą u pracownika jest tzw. wypalenia zawodowego. Zespół ten jest wykrywany u 7,5% osób przed upływem 5 lat praktyki zawodowej lub zawodowej, a u 25% przed upływem 10 lat jej wykonywania, stając się problemem zdrowia publicznego.