Aby wyraźnie zobaczyć dowolne zadanie do ukończenia i pozostać na tym samym poziomie motywacji, co na początku zadania, rozsądne byłoby, aby cel, który ma wynikać z zadania, był jak najbardziej widoczny.  Odnosi się to nie tylko do tego, aby ten cel był mocno wyryty w wyobraźni i wnętrzu umysłu, ale także powinien być fizycznie widoczny tak bardzo, jak to możliwe.

Sposoby dążenia do celów

Jeśli cel jest nie tylko najważniejszy w myślach jednostki, ale także „wokół” jednostki, walka o utrzymanie zadania jako stałego i ważnego czynnika każdego dnia jest osiągnięta.  Wiele osób opowiada się za fizyczną obecnością celu, aby utrzymać ich koncentrację aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Niektóre ze sposobów, które można z powodzeniem wykorzystać, to umieszczanie pomocy wizualnych, które przedstawiają pożądany cel.  Inne mogą obejmować prowadzenie pewnego rodzaju dziennika, w którym można przedstawić postępy w osiąganiu celu.  Są ludzie, którzy posuwają się tak daleko, że mają kopię tego, co chcą osiągnąć.  Tak naprawdę chodzi o to, aby cel był jak najbardziej widoczny za pomocą wszelkich dostępnych środków, aby utrzymać poziom motywacji na jak najwyższym i stałym poziomie.

Wizualizacja jest bardzo ważna

Jeśli dany cel można z powodzeniem podzielić na różne etapy, prowadzenie wykresu, który w widoczny sposób śledzi postęp zadania w kierunku osiągnięcia końcowego, pomaga stworzyć niezbędne poziomy satysfakcji u osoby w widocznym postępie.  Warto dodać, że techniki wizualizacji i widzenia celu stosują nawet profesjonalni sportowcy. Ostatnio w wywiadzie dla portalu www.nhlonline.pl podkreślił to jeden z hokeistów, który zaznaczył, że psychika jest bardzo ważna na takim poziomie sportu. Im bliżej końca staje się widoczny, tym bardziej poziom adrenaliny wzrośnie, a tym samym wytworzy więcej energii i radości, aby zobaczyć, jak zadanie może zostać wykonane w szybszym tempie.  Zachęcanie przyjaciół do śledzenia postępów z daną osobą pomaga również w skupieniu się na celu.